Vi skapar möten i Småland.

 

Ädelfors historia är en spännande resa. Från upptäckten av en hälsobrunn till visionen om en folkhögskola för arbetarrörelsen. I dag är här en imponerande anläggning med hotell, konferens och folkhögskola.

Mikael Johansson

Mikael Johansson

Hotell- och konferensansvarig

Ädelfors förr

Vår historia

I november 1956 beslöt ett 30-tal representanter för arbetarrörelsen i Jönköpings län att starta en folkhögskola i Ädelfors öster om Vetlanda.

Anledningen var att man ansåg att det behövdes en folkhögskola för det socialdemokratiska partiet och fackföreningarna. Skolan förlades till bruksgården (bilden) som man hyrde av en semesterhemsförening. Enligt ett envist gammalt rykte hade huset varit Gustav III:s jaktslott, men detta kan avfärdas som en legend.

Ädelfors folkhögskolas första rektor hette Jerry Hellgren. I oktober 1957 startade undervisningen med 30 kursdeltagare. I slutet av 1960-talet ökade behovet av en ny skolbyggnad. Den gamla bruksgården fungerade dåligt som lärosäte - den fick inte moderniseras eller byggas till på grund av kulturmärkning och hade bara två klassrum.

 År 1972 flyttade skolan in i nybyggda lokaler i det närbelägna samhället Holsbybrunn, men namnet Ädelfors folkhögskola kvarstod. Under 1970-talet ökade de fackliga kortkurserna kraftigt och nya långkurser lades till. Skolan byggdes kontinuerligt till under åren. År 1978 blev Sten Ingvar Nilsson rektor. Han initierade den inriktning som jämte fackliga kortkurser förknippas med Ädelfors: tillgänglighet för funktionsnedsatta deltagare på alla utbildningar och kortkurser. År 1990 invigdes det nya aktivitetscentret och skolan fick den form den har idag.

Ädelfors folkhögskola startade 1957 med 30 deltagare med endast allmän linje i två små klassrum. Idag är skolan en anläggning på ca 12 500 kvadratmeter med drygt 150 deltagare på åtta olika utbildningar, ett internat med ca 100 boende och en 3-stjärnig hotell- och konferensanläggning med 60 hotellrum och en möteskapacitet på 200 personer. Till sistnämnda har nya grupper tillkommit: handikapp-organisationer, seniorgrupper, näringslivet och kommuner.

På somrarna deltar ca 400 personer på olika sommarkurser. Skolan har ca 60 anställda samt ett flertal tim- och säsongsanställda.

Hälsokällan i Holsby

År 1770 upptäcktes i Holsby en hälsokälla som kommer att prägla ortens framtida utveckling. Två år efter upptäckten anlades ett badhus i anslutningen till brunnen. Mellan år 1852 och 1883 ägdes rörelsen av släkten Aschan som också var ägare till gruvorna Kleva och Ädelfors. År 1883 köptes egendomen av köpmannen Johan Rudin från Eksjö. Mellan år 1905-1957 drevs rörelsen av Rudins svärson Albert Hansson. Under den tiden kom post- och järnvägsstation till orten. År 1906 invigdes järnvägssträckningen mellan Målilla och Vetlanda. I Holsbybrunn fanns vid denna tid tre järnvägsstationer och brunnen var ett mycket populärt utflyktsmål.

Restaurang
Ädelfors förr

År 1920 besöktes 500-550 gäster brunnen. Under slutet av andra världskriget låg brunnsverksamheten nere en period, då anläggningen tillfälligt skulle användas som flyktingförläggning. Första gruppen flyktingar kom från Baltikum och hit kom även 150 judar från Tyskland. 1946 öppnades brunnsverksamheten igen. Alberts son Hans Hansson tog år 1957 över verksamheten och drev brunnen fram till 1973. Under den tiden kom en tung motgång då restaurangen brann ner 1965. Hansson beslöt sig då att inrätta pensionatverksamhet med restaurangen inflyttad i det tidigare badhuset. År 1973 övertogs brunnen av Fackelbärarna som än idag bedriver bibelskola och lägerverksamhet

Jobba hos oss

Söker du jobb och skulle vilja jobba hos oss? Kolla om vi har några lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan.

Läs mer om Jobba hos oss

Jobba hos oss

Hållbarhetsarbete

För oss är det en självklarhet att sträva mot en bättre miljö. Här kan du läsa om hur vi arbetar för kommande generationer.

Läs mer om Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete

Tillgänglighet

Med omsorgsfullt anpassade lokaler strävar vi efter att skapa en välkomnande och bekväm miljö för alla våra gäster.

Läs mer om Tillgänglighet

Tillgänglighet