Hos oss är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet.

Genom vår miljöpolicy och miljöcertifiering arbetar vi aktivt för att bidra till en positiv miljöpåverkan och stödja globala hållbarhetsmål. 

Vår miljöpolicy

Ädelfors hotell och konferens ska, inom ramen för vår verksamhet, bidra till de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030-dokumentet. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av miljömedvetenhet och en effektiv resursanvändning. Miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i hela Ädelfors verksamhet. Miljöarbetet ska dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras.

Ädelfors Hotell och konferens blev miljödiplomerad av Miljöstrategen i Jönköping AB 2016-10-14 för första gången. Det innebär att vi har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas, d.v.s. vi har:

  • En miljöpolicy, mål och handledningsplan
  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • Godkänts vid en årlig revision av såväl dokumenterat som praktiska miljöarbete.

Restaurangens miljöpolicy

Vi använder bara svenskt kött samt svensk- och närodlade grönsaker och frukter enligt säsong. Vi använder inte livsmedel framställda med GMO och undviker palmolja då det går. Bananerna är miljömärkta, fisken är certifierad och vi planerar att successivt utöka livsmedlen med Eko- och KRAV-märkning. Vi vill dra vårt strå till stacken för en bättre miljö.